Anmäl dig här!

8 September 12:00 - 13:00

Digitalt seminarium om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samverkansmodell

Välkommen på ett digitalt seminarium om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samverkansmodell!

Hur kan offentlig och civil sektor samverka för att lösa komplexa samhällsutmaningar? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda och vilken vägledning finns att få för parter som vill samverka för det allmännas bästa?

Välkommen att ta del av ett seminarium där Samuel Engblom, jurist och utredare av Idéburen välfärd, ger vägledning för idéburet offentligt partnerskap. Medverkar gör också Erika Hanses som är upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.
Tid: Onsdag den 8 september kl 12.00–13.00

Medverkande:
Samuel Engblom, TCO, jurist och utredare, om SOU 2019:56 Idéburen välfärd
Erika Hanses, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet

Här hittar du mer information om IOP.

Information

Seminariet sänds digitalt onsdag den 8 september kl 12.00–13.00.
Anmäl dig genom att klicka på knappen nedan.
Du kommer att få en länk till sändningen samma dag.

Anmäl dig här!

Speakers

Samuel Engblom
Jurist och utredare

Samhällspolitisk chef, TCO
Särskild utredare - Utredningen om ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering (Dir. 2020:31)
Ledamot - Nationella Innovationsrådet
Ledamot - Universitetskanslersämbetets insynsråd
Ledamot - Upphandlingsmyndighetens insynsråd
Ledamot - Diskrimineringsombudsmannens råd

Read more

Erika Hanses
Upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten

Funktionsansvarig Frågeservice 
Upphandlingsjurist med fokus på frågor om samverkan med idéburna aktörer, civilsamhället och sociala företag
Kundenheten

Read more